Hľadaj

Kontakty

ECLISSE Slovakia, s.r.o.

Zvolenská cesta 23
974 05 Banská Bystrica
Slovensko
Tel. 048 – 4160700
Fax. 048 – 4160701
E-mail: eclisse@eclisse.sk
Registrácia: Obchodný register,

Okresný súd Banská Bystrica, Odd:

Sro, vložka 11960/S
IČO: 36663077
IČ DPH: SK2022227042

Viac informácií

 

 

*  Povinné polia