Hľadaj

Podnik

K dokonalosti


Firma ECLISSE vznikla koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia ako klampiarska dielňa na oceľové kontra zárubne pre zásuvné okná a dvere. História ECLISSE oficiálne začína 10.januára 1989. V tento deň Luigi De Faveri zakladá spoločnosť ECLISSE Srl. Svoj podnikateľský zámer založil na každoročnom konštantnom rozvoji  priemyselného podniku, čo mu dovolilo dostať sa a permanetne udržať na najvyšších pozíciách tohto segmentu vo vnútornom aj zahraničnom obchode.V deväťdesiatych rokoch sa aktivity ECLISSE zamerali najmä na podnikavosť, inovácie, výskum a vývoj, ale aj na osobnú zaintersovanosť pracovníkov ECLISSE na realizácii a plnení cieľov podniku. S rozširovaním modelovej rady bolo nevyhnutné nasmerovať vývoj a inováciu modelov na unifikáciu procesov výroby, ktoré prinášajú pokrok a povzbudenie na vnútornom a zahraničnom trhu.

Dnes je ECLISSE poprednou značkou stavebných puzdier pre zásuvné dvere a okná s dennou výrobou 1300 kompletných puzdier, ktoré ďaľej umiestňuje na trhoch 30 partnerských spoločností a 9 priamych zastúpení po celom svete.

Rozdiel v detaile

Technológia systému pre posuvné dvere do steny je viac ako avantgardná. Odhaľte s akými koštrukciami  prichádza ECLISSE.

Kvalita produktov  ECLISSE sa dosahuje každoddeným prístupom, ale sú detaily, ktoré treba robiť diferencovane. Pretože orginálny dizajn s dokonalými mechanickými časťami výrobku nám otvárajú úplne iný pohľad na posuvné dvere ako doteraz.

Produkty ECLISSE sú unikátne, pretože sú výsledkom súhrnu technických detailov tvorených obrovským zanietením pre dokonalýs výsledok: SCHOVAŤ DVERE!

NADČASOVÁ KLASIKA


 

SÚČASNÝ MINIMALIZMUS


 

BUDÚCNOSŤ: ROZVOJ HLADKEJ STENY


 

 

V podstate:  Stavebné puzdro, vec neznáma.

1. Vyberateľná vodiaca koľajnica

"Po dlhodobom používaní sa dostanú nečistoty do koľajnice a ohrozujú plynulý chod vozíkov. Musíme rozbiť múr?" Isteže nie! V ECLISSE sme pozerali dopredu a pochopili sme, že puzdro musí byť servisovateľné a to je možné iba pomocou vyberateľnej koľajnice. Taktiež pri montáži dverí do stavebného puzdra je potrebné dodatočne nastavovať dorazové body, následne čistiť vnútro puzdra.

2. Puzdro pre sadrokartónovú stenu

Kostru sadrokartónovej steny tvoria oceľové profily, ktorých obložením vzniká dutina. Prečo tú dutinu nevyplniť stavebným puzdrom pre posuvné dvere zasúvajúce sa do sadrokartónovej steny? Zostaviť konštrukciu z pozinkovaných profilov dostatočne tuhú aj bez zvaru (zvar je chemická reakcia a narušuje zinkovú ochranu a je miestom korózie) je taktiež výsledkom neoblomného vynaliezania dokonalých výsledkov. S našími puzdrami pre sadrokartón k podobným problémom nedôjde, pretože ich konštrukcia je na báze mechanických spojov.

3. Samocentrovanie podlahového vodítka

"Prečo je dôležité aby spodné vodítko a koľajnica boli v jednej rovine?"

Vodítko nie je fixované do podlahy ale priamo na vertikálne profily stavebného puzdra s dvomi skrutkami, bez nutnosti ďalšieho zameraviavania krídla a puzdra. Eliminuje možné chyby v zameraní a neriskujeme nesúlad dverí puzdra a podlahového vodítka.

Prefektné centrovanie puzdra bez rizika dotyku dverí s puzdrom.

4. Vozíky pre posuv

Dôležitá je spoľahlivosť a trvanlivosť. 

Naše vozíky s nosnosťou do 100 alebo do 150 kg sú testované v laboratóriách CSI, skupina IMQ: viac ako 100.000 cyklov otvorenia a zatvorenia nezmenilo funkciu vozíkov. Životnosť je cca. 30 rokov v bytových zariadeniach (UNI EN 1670).

Referenčný výrobok: Stavebné puzdro a dvere 800x2100 mm, hmotnosť dverného krídla 25 kg a sklenených dverí rovnakých rozmerov 45 kg.

5. Systém Luce

"Ako namontovať elektrické krabice na stenu v mieste kde je stavebné puzdro?"

Boli sme prví vo vyriešení prívodu elektrickej energie a jej následné prepojenie v montážnych bodoch priamo v puzdre.

A zas sme pomohli elektrikárom!

6. Vyrovnávacia rozpera

Správne osadenie stavebného puzdra do stavebného otvoru je podmienkou správneho fungovania stavebného puzdra.

Pre zjednodušenie montáže stavebného puzdra sme v Eclisse vynašli vyrovnávaciu rozperu medzi puzdrom a dorazovou lištou.

Náš patent vychádza z ústretovosti k montážnikom!

7. Vytrhnuteľné dno stavebného puzdra

Finálna polaha je hotová, začíname montovať dvere do stavebného puzdra a zrazu zistíme, že stavebné puzdro je vyššie o nejaké centimetre nad dokončenou podlahou. A čo teraz urobíme?

Stavebné puzdro bolo namontované do výšky, ktorá v konečnej fáze stavby skončila nižšie ako bolo v čase montáže puzdra stanovené. Ak vznikne tento stav, nie je možné zasúvať dvere do puzdra v predpísanej výške max. 7 mm od finálnej podlahy. Ako sme to vyriešili? 

ECLISSE to vyriešilo úpravou dna stavebného puzdra, ktoré sa dá otvoriť  pomocou špciálneho prípravku. Takto otvorené dno, resp. jeho dodatočné vyrovnanie na úroveň okolitej podlahy, umožní zasúvanie dverí do puzdra v štandardnej výške od podlahy.

Jednoducho ako keď otvoríte konzervu!

8. Sieť pre spojenie puzdra so stenou

Ako sa vyhnúť tvorbe trhlín v omietke po niekoľkých mesiacoch používania od inštalácie?

Stavebné puzdrá ECLISSE sú jediné vybavené sieťou s okami (25 x 50 mm), vyrobenej z 3 mm hrubého vrúbkovaného drôtu.

Podomietková sieť plní úlohu spojovacieho materiálu pre pevné  spojenie stavebného puzdra so stenou tak, že stavebné puzdro a stena vytvoria jednoliaty povrch bez použitia ďalších sietí, aby sa zabránilo praskaniu omietky.

Unikátna vrúbkovaná sieť uľahčuje priľnavosť omietky na stavebnom puzdre a zabraňuje jej sklzávaniu.

Okrem toho, že sieť je umiestnená presne uprostred medzi povrchom plechu a povrchom  omietky na hotovej stene, stanovuje správne množstvo malty. Príliš veľa malty vytvára pnutie na povrchu stavebného puzdra a málo malty zasa nedostatočne prekrýva pojivovú sieťovinu

             
             
    

Vidíme dopredu

Naša zodpovednosť voči Vám

Naše "VIDÍME DOPREDU" je znak našej filozofie: 

Kto pracuje v ECLISSE pozná dôležitosť vyhodnotenia klienta a jeho požiadaviek. Úspech sa dosahuje ľahšie, keď je  pracovná skupina zjednotená v cieľoch a má rovnaké myslenie a spôsoby pre dosahovanie cieľa.

K dokonalosti

Stavebné puzdrá navrhnuté tak, aby fungovali čo najlepšie

Pevne veríme vo vynikajúcu kvalitu našich výrobkov a naším cieľom je vyrábať stavebné puzdrá, skryté zárubne, rôzne príslušenstvá a pomôcky s vysokou pridanou hodnotou: sú inovantívne, robustné, trvanlivé, jednoducho inštalovateľné a pri užívaní jednoducho servisovateľné. Našou ambíciou je, aby pojem stavebné puzdro pre posuvné dvere do steny platil aj pre okná a okenice. Ak chceme odpovedať na čo najviac funkčných a priestorových potrieb, neustále navrhujeme a vyvíjame naše systémy prostredníctvom praktických a konštrukčných riešení.

Čo robíme

Naša produkcia

Stavebné puzdrá pre pusuvné dvere, skryté zárubne a kontrazárubne pre efekt plochej steny vznikli z požiadavky umiestniť do steny systém umožňujúci osadiť posuvné alebo otváravé dvere v jednej línii so stenou.

Ako to robíme

Náš spôsob myslenia

Načúvame pripomienkám a požiadavkám užívateľov a montážnikov, za účelom rozvoja nových smerov a prijímania nových excelentných riešení.

Našim záujmom je zabezpečiť, aby tí, ktorí si vybrali ECLISSE ako záruku kvality, funkčnosti a dlhej životnosti neboli sklamaní. Pre tento cieľ dávame svoje srdce a svoju tvár.

Iba tí, ktorí sa rozhodnú pre ECLISSE, dostanú perfekný výsledok. Žiadne prekvapenia, žiadne kopromisy.

Dávame svoju tvár

Neustále hľadanie a nekončiaci vývoj

ECLISSE považuje za potrebné usilovať o spokojnosť svojich zákazníkov, zamestnancov a všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s firmou a jej produktami, cez neustále zlepšovanie obchodných vzťahov, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb na pracovisku a konať zodpovedne a sociálne, pre  udržateľné životné prostredie.                                                                        

Po celé roky pokračuje ECLISSE vo svojom úsilí prostredníctvom dosiahnutia významných medzinárodne uznávaných ocenení a certifikátov v oblasti kvality, bezpečnosti a zodpovednosti voči životnému prostrediu. 

 


 

Certifikácie produktov

Test trvanlivosťi vozíkov podľa Normy UNI EN 1527. Posuvné vozíky ECLISSE boli podrobené testu s výsledkom 100.000 cyklov(cyklus =otvorenie a zatvorenie) bez zmeny. Maximálny stupeň ochrany proti korózii (trieda 4) po 240-tich hodinách v slanom roztoku.

Stavebné puzdro  EWOLUTO® POSUVNÉ bolo podrobené testu, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť nosnosť puzdra ,  za podmienok statického aj dynamického zaťaženia (police, madlá, skrne)