Hľadaj

Právne informácie

PRIVACY

Osobné údaje z tohto formulára budú spracované spoločnosťou ECLISSE srl, Via G. Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) tak, aby bola zaručená ich bezpečnosť a dôvernosť v súlade so zákonom o poskytovaní a ochrane osobných údajov (taliansky zákon 196/2003).

Tieto údaje budú spracované v tlačenej alebo elektronickej podobe v zóne s obmedzeným prístupom. Údaje môžu byť poskytnuté zodpovedným pracovníkom v rámci spoločnosti na tieto účely: výskum trhu, propagácia a komerčné informácie atď.. Vaše údaje môže ECLISSE srl ako vlastník spracovaných údajov poskytnúť ďalším pridruženým spoločnostiam alebo tretím stranám na rovnaké účely. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale v prípade, že ich neposkytnete, nebudeme schopní vyhovieť vašej požiadavke. Kedykoľvek môžete požiadať o aktualizáciu, úpravu, doplnenie alebo vymazanie vašich osobných údajov podľa článku 7 talianskeho zákona 196/2003 prostredníctvom emailu na eclisse@eclisse.sk.

Cookies

Cookies umožňujú vylepšenie služieb. Niektoré cookies sú nevyhnutné na správne fungovanie stránky, iné sa využívajú na zvýšenie kvality stránky a spokojnosti užívateľa. 

Nevyhnutné cookies umožňujú:

 • Zapamätať si obsah vášho nákupného zoznamu.

 • Zapamätať si miesto, ku ktorému ste sa dostali v určitej postupnosti.

Funkčné cookies umožňujú:

 • Zapamätať si vaše prihlasovacie údaje.

 • Zaistiť bezpečnosť po prihlásení.

 • Zabezpečiť jednotné pôsobenie celej stránky.

 • Podporu „live chat‟.

Výkonnostné cookies umožňujú:

 • Podporu výkonnosti stránky znížením doby nahrávania stránok, ktoré navštívite.

 • Zvýšenie spokojnosti užívateľa.

Cielené cookies umožňujú:

 • Zdieľať a „lajkovať‟.

 • Zasielať informácie na iné webové stránky na prispôsobenie ich inzercie. Túto funkciu však ECLISSE nevyužíva.

Príklady využitia

Cookies sa využívajú na celkové vylepšenie služieb pre vás, napríklad:

 • Umožňujú funkčnosť niektorých špecifických služieb, ako platieb, ktoré bez cookies nemôžu fungovať;

 • Umožňujú rozoznať vaše zariadenie, takže nemusíte počas jednej úlohy zadávať tú istú informáciu niekoľkokrát;

 • Umožňujú rozoznať, že ste už pri prihlasovaní do ECLISSE zadali vaše meno užívateľa a heslo, takže to nemusíte opakovať na každej stránke, ktorá to vyžaduje;

 • Merajú, koľko ľudí využíva určité služby, aby sa tieto mohli pre užívateľov vylepšiť a aby sa zabezpečila dostatočná kapacita na ich potrebnú rýchlosť;

 • Analyzujú údaje, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako používate online služby, aby sme tieto mohli skvalitniť.


Ak nám nepovolíte použitie cookies, určité funkcie a stránky nebudú fungovať tak, ako by mali. Nemohli by ste napríklad využívať možnosť tvorby nákupného zoznamu. 

Ak chcete niektoré cookies vymazať už vo vašom počítači, prosím, pozrite si pokyny vo vašom prehliadači tak, že kliknete v jeho menu na „Pomoc”. 

Viac informácií o cookies a o tom, ako s nimi pracovať, nájdete na http://www.aboutcookies.org (v angličtine) alebo kliknite na „Pomoc” v menu vášho prehliadača.