Hľadaj
Skosená zárubňa v 40° uhle pre krídlové dvere battente

Pohľad na zárubňu z novej perspektívy

Nájdi predajcu

Prečo schovávať čo je pekné?

Pýtali sa  Francesco Valentini a Lorenzo Ponzelli, a rozhodli sa prvýkrát premeniť skrytý a štrukturálny prvok, skrytú zárubňu ECLISSE battente, na krásu a dizajn. Sklon jednej strany zárubne  do 40  vytvára pocit hĺbky a bezprecedentný a nezameniteľný vzhľad, To všetko bez toho, aby sa tým ohrozila obvyklá ľahká inštalácia produktov ECLISSE.

Slovo dizajnérov:                                                                                                

INŠPIRÁCIA - Inšpirácia je motivovaná pozorovaním minulosti: v starobylých budovách je stena pri oknách naklonená a rozširuje sa smerom dovnútra miestnosti, aby sprepustila čo najviac svetla. V architektúre je táto technika označená názvom splaying. V tomto produkte sme zachovali podiel klasických  znakov vnútorných dverí, na ktoré bolo ľudské oko zvyknuté už mnoho desaťročí. Výsledkom je zároveň hlboká zmena a bod bez návratu, ktorý však nedeformuje , ale umožňuje, aby dvere boli svojou prítomnosťou výrazné  a vydávali pritom nenásliný ale aj nezameniteľný efekt.

INOVÁCIA - Myšlienka skosených zárubní, bola motivovaná systémom,(skryté zárubne) ktorý už existoval. Táto zárubňa, ktorá bola navrhnutý špeciálne pre ECLISSE, je po prvý raz odhalená , opticky zvýraznená, pritom ustupujúca v

40°sklone do steny , zanechávajúc svoj odkaz, diskrétnej prítomnosti: Zárubňa vere sú viditeľáé.  Zárubňa už nie je len technickým a funkčným prvkom, ale sama sa stáva dotváracím a  ochranným prvkom pre alimináciu ostrých hrán medzi stenou a dverami “.

L'R&D ECLISSE -Náš nápad sme navrhli pre ECLISSE, pretože je to spoločnosť, ktorá sa od svojho založenia zameriava na technológický pokrok a inovácie. Narazili sme na veľkú spoločnosť, ale s dynamikou veľmi blízkou malému rodinnému podniku. Nadšenie, ktoré sa vytvorilo od prvého momentu s rodinou De Faveri a tímom ECLISSE, bolo iskrou, ktorá zrodila tento nový projekt.

VÝSLEDOK - KĽUČKA - Valentini a Ponzelli sa tiež postarali o dizajn kľučky  40+ uno, ktorý bol inšpirovaný systémom ECLISSE 40 collection. Táto kľučka je vyrábaná spoločnosťou Mandelli 1953 v štyroch exkluzívnych povrchoch pre ECLISSE.