Inovácia

“Musíme vsadiť všetko na kvalitu našich systémov pre dvere zasúvajúce do steny.”
Tieto slová Luigiho De Faveri stručne charakterizujú podstatu Eclisse. Od úplného začiatku Eclisse verí v systematickú povinnosť neprestajne vylepšovať a inovovať svoje produkty trvajúc na ich kvalite. Vynikajúca kvalita sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom stáleho výskumu a vývoja, skúmaním vývoja životného štýlu a interpretáciou praktických požiadaviek rôznych cieľových skupín.
Inovácia a technický výskum sú pre nás bežné, sú strategickým faktorom, ktorý nám umožňuje zdokonaľovať koncepciu posuvných dverí a zlepšovať ich tak, že sú úspešné medzi zákazníkmi, predajcami a montérmi.